CÔNG TY THAN KHÁNH HÒA – VVMI

Công ty than Khánh Hòa – VVMI là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP có trụ sở đặt tại xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Công ty than Khánh Hòa – VVMI đã trải qua nhiều giai đoạn với các tên gọi: Xí nghiệp than Lam Sơn (24/9/1949, bao gồm mỏ Quán Triều và Làng Cẩm); Mỏ than Quán Triều (năm 1956); Mỏ than Khánh Hòa (năm 1967 do tỉnh Thái Nguyên kết nghĩa với tỉnh Khánh Hòa trong thời kì chống Mỹ cứu nước); Công ty than Khánh Hòa –VVMI theo Quyết định số 1371/QĐ-BCN ngày 26/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương). Thực hiện “Đề án tái cơ cấu Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt …

Xem thêm

Video

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ